Świątecznie Noworocznie

Komunikaty

Radosnych ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA dających sił na cały NOWY ROK 2021

Obyśmy mogli znowu poczuć, że jesteśmy razem !

.

Życzą Radne:
Elżbieta, Teresa, Sonia, Kasia,

Radni : Michał, Waldemar, Wiesław,
Marek, Arkadiusz, Paweł, Barosz,
Tomasz, Mateusz, Robert, Krzysztof.