Zielony budżet obywatelski

Ogłoszenia

Duże zmiany czekają katowiczan w tegorocznym budżecie obywatelskim. Prezydent Katowic podjął decyzję, by z puli BO wydzielić 5 mln zł na tzw. „zielony budżet”.

Pula środków wynikająca z podziału dla osiedla Witosa
178 553 zł

Co można zgłaszać w ramach projektów?
To między innymi:

1) tworzenie łąk kwietnych;
2) zazielenianie przestrzeni publicznej w sposób usystematyzowany;
3) systemową rewitalizację skwerów i parków;
4) tworzenie systemowej opieki dla starych drzew;
5) systemowe prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów;
6) powiększanie sieci publicznych poidełek z wodą pitną;
7) systemowe programy dotyczące zwierząt obejmujące np.:
a) edukację o właściwej opiece czy odżywianiu;
b) sterylizację;
c) akcje informacyjne;
8) warsztaty lub działania edukacyjne, w zakresie:
a) ochrony przyrody;
b) ekologii;
9) zakładanie ogrodów deszczowych;
10) mała retencja na terenach skwerów i parków miejskich.

Ważne daty :

  • Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu – od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.
  • I etap weryfikacji – do 1 czerwca 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji – do 15 czerwca 2020 r.
  • II etap weryfikacji – do 14 sierpnia 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji – do 24 sierpnia 2020 r.
  • Etap pracy Zespołu Oceniającego – do 18 września 2020 r.
  • Ogłoszenie wyników pracy Zespołu Oceniającego oraz informacji o wyborze zadań do realizacji – do 29 września 2020 r.

Więcej na stronie: