Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Osiedla Witosa (6 listopada br.)

Komunikaty SESJE

Szanowni Państwo Mieszkańcy Osiedla Witosa, zapraszam na 6. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 6 listopada br. (wtorek) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania wniosku Wydziału Transportu UM Katowice ws. zmiany organizacji ruchu na ul. Sławka w zakresie zmiany pierwszeństwa przejazdu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o doposażenie przystanku autobusowego Katowice Obroki Dulęby w wiatę przystankową.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o zwiększenie ilości miejsc parkingowych w rejonie ul. Sławka i ul. Szwana poprzez przesunięcie traktu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Szwana w stronę ul. Witosa po przeprowadzeniu inwestycji dot. skablowania linii wysokiego napięcia 110kV.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu przy ul. Sławka w zakresie umożliwienia parkowania pojazdów od godz. 18:00 do 6:00.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o dodatkowe oznakowanie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Rataja przy Rondzie Aleksandry Śląskiej znakami T-27 lub A-17.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o ustawienie lustra drogowego U-18a w ciągu ul. Obroki przy wyjeździe z parkingu pomiędzy posesjami nr 59 i 65e
14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. organizacji przez Radę II Jarmarku na Osiedlu Witosa.
15. Dyskusja ws. ustanowienia nagród: *Honorowy Obywatel Dzielnicy* i *Zasłużony* *dla Dzielnicy* oraz podjęcie stosownych uchwał.
16. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
17. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
18. Komunikaty i zaproszenia.
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady *Krzysztof Kraus*