Wyniki Głosowania VII BO

Komunikaty

Informujemy, ze pojawiły się wyniki gosowania. Są następujące.

ZAGŁOSOWAŁO 2 418
co dało frekwencję 19,87%

Z projektu Ogólnomiejskiego M/67/VII – Przywróćmy światu Staw Kozubek zebraliśmy 4 759 głosów

co nie dało nam niestety wyniku zadowalającego by zrealizować ten projekt

Z projektów Osiedlowych zrealizowane bedą :

  1. 1 346 głosów L8/11/VII – Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosa

    231 000 zł

2. 1 193 głosy L8/08/VII – #LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury – Dom Kultury na Witosa (2021)

73 250 zł

3. . 757 głosów L8/01/VII – Ławki z własnym zadaszeniem na placu św. Herberta

83 556 zł Z

4. 560 głosów L8/07/VII – Kolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzie

138 000 zł . Szacunkowy roczny koszt utrzymania określono na ok. 500 zł.