Fajnie, że zajrzałeś na naszą stronę.

Tutaj przekazujemy informacje istotne dla mieszkańców naszej dzielnicy oraz informujemy o działaniach Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 oraz aktywności radnych z naszej dzielnicy…..


1. Nasza Rada liczy 15 osób.

2. Dla mieszkańców jesteśmy dostępni na dyżurach, oraz interwencyjnie poza dyżurami telefonicznie, gdzie można nam przekazać istotne dla Państwa sprawy.

3. Najczęściej spotykamy się raz w miesiącu i dyskutujemy nad tymi sprawami i odpowiednio:

– zarząd : pisze pisma do zainteresowanych stron

– rada : uchwala uchwały i kierujemy je do Przewodniczącego Rady Miasta skąd skierowane są w zależności od tematu do odpowiedniej jednostki organizacyjnej miasta.

4. Po rozpatrzeniu naszych pism i uchwał ich decyzje oraz wdrażanie i wykonanie możecie zauważyć na przestrzeni naszego osiedla.

DODATKOWO na łamach naszej strony umieszczamy interpelacje które
RADNI RADY MIASTA KATOWICE z naszej dzielnicy piszą w sprawach istotnych dla Państwa a zgłaszane są bezpośrednio do nich.