Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

Ogłoszenia

P

09.01.2019, środa, godz. 18:00;

05.02.2019, wtorek, godz. 19:00;

05.03.2019, wtorek, godz. 19:00;

02.04.2019, wtorek, godz. 19:00;

07.05.2019, wtorek, godz. 19:00;

04.06.2019, wtorek, godz. 19:00;

02.07.2019, wtorek, godz. 19:00;

27.08.2019, wtorek, godz. 18:00;

03.09.2019, wtorek, godz. 18:00;

01.10.2019, wtorek, godz. 19:00;

05.11.2019, wtorek, godz. 19:00;

12.11.2019, wtorek, godz. 18:00;

03.12.2019, wtorek, godz. 19:00.

Posiedzenia zwyczajowo odbywają się w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8 (parter). Posiedzenia są otwarte dla publiczności. Dla publiczności przygotowane jest miejsce na sali posiedzeń nieobjęte rejestracją obrazu.