Uchwały

Poniżej zamieszczamy informacje na temat  uchwał na poszczególnych posiedzeniach .

Posiedzenie 01

01/2018                   Wybór Przewodniczącego RJP8/ K. Kraus
02/2018Wybór Wiceprzewodniczącego RJP8/ R. Czerner
03/2018Wybór P. Zarządu Rady/ M. Bonk
04/2018Wybór WP. Zarządu Rady/ E. Praus i Sekretarza Zarządu Rady/ B. Bielski

Posiedzenie 02

5/2018                            

Zasady zgłaszania poprawek do protokołu

 

6/2018

Powołanie stanowiska Pełnomocnika Rady ds. seniorów

 

7/2018

Powierzenie stanowiska …


ds. seniorów / E. Praus

 

8/2018

Wykonanie kwerendy dokumentów i zasobów


w siedzibie Rady

 

9/2018

O przejęcie strony WWW przez Wydział Informatyki


UM Katowice

 

10/2018

O gromadzeniu zarejestrowanych materiałów dźwiękowych z posiedzeń RJP8

 

11/2018

O transmisji w internecie posiedzeń Rady

 

12/2018

O kontynuacji „Spotkań liderów osiedla”

 

13/2018

Objecie patronatem turnieju „Piłkaparzy” /Przedszkole nr 50

 

14/2018

Opina negatywna / przejęcie na stan 20 tablic informacyjnych na osiedlu

RJP8.VI.059

15/2018

Prośba o utworzenie przystanków komunikacji miejskiej autobusowej „Katowice Bugla” i „ Katowice Załęże Stacja kolejowa”

RJP8.VI.031

33/2018

Posiedzenie 03

16/2018                                                                

Powołanie stanowiska pełnomocnika ds. organizacja imprez ,kulturalnych, sportowych

 

17/2018

Powierzenie stan. pełnomocnika ds. organizacji imprez/ Kościelny M.

 

18/2018

Apel do mieszkańców o udział w sprawie glosowania Budżet Obywatel.

 

19/2018

Wniosek do W. Promocji o tablice patronackie ul. |Szwana i Ofiar tragedii w kopalni Kleofas.

RJP8.VI.061                                                                   

20/2018

Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej w rej. szkół na ul. Witosa

RJP8.VI.052

RJP8.VI.063

21/2018

Wystąpienie do Prezydenta M. Katowice o wzmocnienie patroli policji i straży miejskiej w rej. obiektów użyteczności publicznej

RJP8.VI.052

RJP8.VI.063

22/2018

Wystąpienie do W. Transportu o opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa na ul. Witosa.

RJP8.VI.050

23/2018

Wystąpienie do Prezydenta M Katowice o zwiększenie ilości stacji rowerowych / pięć lokalizacji

 

24/2018

 Do MZUiM o zabezpieczenie środków na rok 2019, na przebudowę ciągu pieszego abc-szkoła i skwer Sidzikówny.

RJP8.VI.007

25/2018

Do Rady Miasta o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy

RJP8.VI.038

RJP8.VI.048

26/2018

Opracować koncepcję ustanowienia nagrody środowiskowej /Zasłużony dla rozwoju Osiedla Witosa

 

27/2018

Do UM Katowice o przycinanie zieleni i odśnieżanie terenów /Kolońska, Ossowskiego i droga zbiorcza przy A4.

RJP8.VI.112

28/2018

Do W. Transportu o lepsze skomunikowanie z Giszowcem, Nikiszowcem, Murckami z pominięciem wjazdu do Centrum Katowic.                        

RJP8.VI.103

29/2018

Propozycje budżetowe do  M. Katowice na 2019 r./ 19 propozycji

RJP8.VI.074


RJP8.VI.075


RJP8.VI.078

Posiedzenie 04

30/2018                 List gratulacyjny dla Honorowego Obywatela
Katowic/ Płatek Stanisław                                      
31/2018 Wystąpienie do Prezydenta o wyeliminowanie
zanieczyszczeń powietrza w rejonie ul. Obroki
RJP8.VI.077                        
RJP8.VI.086           
32/2018 Propozycje budżetowe do M. Katowice na 2019 r./     
1propozycja -skablowanie 110kV wzdłuż ul.
Witosa    
RJP8.VI.090 34/2018
33/2018 Pozytywna opinia do projektu przyst. autobusowych „K. Bugla” i „K. Załęże Stacja Kolejowa” 15/2018 RJP8.VI.031
34/2018 Apel do Prezydenta M. Katowice o podjęcie
działań usuwających linię energetyczną 110kV                        
32/2018 RJP8.VI.090
35/2018 Do Zakładu Zieleni Miejskiej o wykonanie
remontu oświetlenia na placu św. Herberta.
RJP8.VI.112
36/2018 Do Prezydenta M Katowice o doposażenie
przystanków w biletomaty
/W.Droga Kochłowicka i Os.Witosa II
RJP8.VI.103
37/2018 Do Prezydenta M Katowice o połączenie
w jedno przystanków O.Witosa  Kossutha
NFZ i O.Witosa Kossutha
RJP8.VI.103
38/2018 Do Prezydenta M Katowice o obsługę
przez linię nr 900 przystanku
O.Witosa Kossutha NFZ
RJP8.VI.103      

Posiedzenie 05

39/2018                      Do W. Transportu o szykany na łączniku
ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego
RJP8.VI.088                            
40/2018 Do Prezydenta M. Katowice o zwiększenie
ilości drzew i krzewów
RJP8.VI.089
41/2018 Do Prezydenta M. Katowice /utworzenie
stref zacienionych na placu zabaw
Plac Św. Herberta
RJP8.VI.089
42/2018 Do W. Transportu /lustro drogowe U-18
na skrzyżowaniu Kossutha i Sławka
(Obroki 43 -Kossutha 3)
RJP8.VI.079
43/2018 Do Prezydenta M. Katowice /o remont        oświetlenia wzdłuż ul. Obroki
(Wiśniowa -Witosa)

Posiedzenie 06

44/2018                    Do Prezydenta M Katowice  apel o 
przeniesienie
Zielonej Przystani z ul. Kossutha
RJP8.VI.105
RJP8.VI.110      
45/2018 Do W. Transportu/ zaopiniowanie
wniosku ws. zmiany organizacji
przejazdu na ul. Sławka
RJP8.VI.079
RJP8.VI.086
46/2018 Do Prezydenta o wiatę przystankową
dla przystanku K.Obroki Dulęby
RJP8.VI.111
47/2018 Do Prezydenta o zwiększenie ilości
ogólnodostępnych miejsc
parkingowych ul. Sławka i Szwana
48/2018 Do W. Transportu o zmianę
ograniczenia parkowania przy
ul. Sławka /7.00‑18.00 w dni robocze
RJP8.VI.079
49/2018 Do W. Transportu o dodatkowe
oznakowanie przejścia ul. Rataja/
znaki Uwaga Szkoła
RJP8.VI.079
50/2018 Do W. Transportu o lustro/ Obroki
wyjazd  z parkingu 59, 65e
RJP8.VI.079
51/2018 O zorganizowanie 15.12.2018r
II Jarmarku na osiedlu
Odbył sie
52/2018 Zaopiniowanie wniosku Inicjatywy
lokalnej
Akcent- „Słyszeć a słuchać, Patrzeć..”
RJP8.VI.069
53/2018 Do W. Transportu o lustro
Michejdy wyjazd z „Biedronki”
RJP8.VI.079

Posiedzenie 07

54/2018                 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ System Informacji Osiedlowej
RJP8.VI.080   
55/2018 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ Nowa Zielona Przystań
RJP8.VI.080
56/2018 Zaopiniowanie wniosku
Inicjatywy lokalnej
/ Na taneczną nutę
RJP8.VI.080

Posiedzenie 08

57/2018                Ponowienie prośby : lustra wyjazdowe przy
Obroki 59 i przy wyjeździe z
Biedronki na ul Michejdy
RJP8.VI.114                         
58/2018 Uporządkowanie terenu: Obroki 43
do skrzyżowania Wiśniowa Pukowca
RJP8.VI.115
59/2018 Uporządkowanie terenu po południowej
stronie ul Pukowca
RJP8.VI.115
60/2018 Podtrzymanie stanowiska odnośnie wykonania połączenia drogowego Dulęby i Grabskiego .

Od uchwaly nr 61 wszystkie dostepne są na stronie BIP

https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idr=111773&idt=530

https://bip.katowice.eu/dokument.aspx?idr=111773&idt=530