Terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w 2021 roku.
01.02.2021, poniedziałek, 19:00
01.03.2021, poniedziałek, 19:00
05.04.2021, poniedziałek, 19:00 – 20.04 wtorek , 19:00
10.05.2021, poniedziałek, 19:00
31.05.2021, poniedziałek, 19:00
21.06.2021, poniedziałek, 19:00
30.08.2021, poniedziałek, 19:00
16.09.2021, czwartek, 16:00 (Uroczyste posiedzenie)
04.10.2021, poniedziałek, 19:00
25.10.2021, poniedziałek, 19:00
15.11.2021, poniedziałek, 19:00
13.12.2021, poniedziałek, 19:00

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii posiedzenia odbywają się w trybie online lub w Klubie „Plus” SM „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17. Udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy jest poprzez transmisję online udostępnianą na profilu Rady na portalu facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/

Mieszkańcy pragnący zabrać głos w dyskusji proszeni są o wcześniejszy kontakt z Sekretarzem Zarządu celem połączenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Prosimy o każdorazowe sprawdzanie trybu obradowania.
(informacje podawane będą za pośrednictwem profilu Rady na portalu facebook.com oraz stronie internetowej www.rjp8.katowice.eu).

Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w 2020 roku:

 • 9 stycznia (czwartek), godz. 19:00,
 • 4 lutego (wtorek), godz. 19:00,
 • 19 lutego(środa), godz 19:30 w trybie art.12 ust. 4 Statutu JP nr 8
 • 3 marca (wtorek), godz. 19:00,
 • 7 kwietnia (wtorek), godz. 19:00, –nie odbyło się COVID-19
 • 5 maja (wtorek), godz. 19:00 , zmiana na 11.05.2020 r
 • 2 czerwca (wtorek), godz. 19:00 ,zmiana na 22.06.2020 r (zmiana z powodu niedostepnosci sali)
 • 30 czerwca (wtorek), godz. 19:00 , 23.07.2020 r w trybie art.12 ust. 4 Statutu JP nr 8
 • 1 wrzenia (wtorek), godz. 19:00 , zmaina na 31 sierpnia  (poniedziałek)
 • 6 października (wtorek), godz. 19:00,
 • 3 listopada (wtorek), godz. 19:00,
 • 1 grudnia (wtorek), godz. 19:00.

26 Posiedzenie z dnia 23.07.2020
25 Posiedzenie z dnia 22.06.2020
24 posiedzenie z dnia 11.05.2020 r.
03.03.2020 r.


Terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w 2019 roku:

 • 08.01, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 09.01., środa, godz. 18.00;
 • 05.02, wtorek, godz. 19:00;
 • 05.03, wtorek, godz. 19:00;
 • 02.04, wtorek, godz. 19:00;
 • 07.05, wtorek, godz. 19:00;zmiana na 14.05, wtorek, godz. 19.00;
 • 04.06, wtorek, godz. 19:00;
 • 02.07, wtorek, godz. 19:00;zmiana na 9.07, wtorek, godz. 19.00;
 • 27.08, wtorek, godz. 18:00;  SESJA ODWOŁANA
 • 03.09, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 17.09, wtorek, godz, 19.00;
 • 01.10, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 8.10, wtorek, godz, 19.00;
 • 05.11, wtorek, godz. 19:00;
 • 12.11, wtorek, godz. 18:00;
 • 03.12, wtorek, godz. 19:00; zmiana na 10.12, wtorek, godz, 19.00;