Targi Pracy dla Seniorów

Ogłoszenia Tablica

TARGI PRACY DLA SENIORÓW – w ramach realizacji projektu
„Katowicki Senior w Mieście na lata 2016 – 2021” – SREBRNA GOSPODARKA

Urząd Miasta w Katowicach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach zapraszają Seniorów poszukujących pracy na Targi Pracy.

Targi odbędą się w dniu 31.05.2019 r. w godz. od 10:00 do 12:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach, przy ul. Pośpiecha 14 –
Sala Pracodawców(I piętro – jest winda)

W programie Targów Pracy :

 prezentacja zaproszonych firm oraz możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na miejscu z pracodawcami zainteresowanymi
zatrudnieniem pracownika,

 prezentacja ofert pracy pracodawców z regionalnego rynku pracy,

 konsultacje z doradcą zawodowym w zakresie poszukiwania pracy .