Skład Rady – Kadencja “2018-2022”

Przewodniczący Zarządu Osiedla – Michal Bonk
Zastępczyni przewodniczącego Zarządu – Elżbieta Praus
Sekretarz Zarządu –  Bartek Bielski

Przewodniczący Rady Osiedla – Krzysztof Kraus
Wiceprzewodniczący Rady –  Robert Czerner

Radni:
BORAWSKI ​WIESŁAW
DĄBROWSKA ​KATARZYNA
GRANISZ ​WALDEMAR
KOŚCIELNY ​MAREK
KUJDA ​RADOSŁAW
MIODOŃSKI ​ARKADIUSZ
PAJĄK ​TERESA
​PIETRASIK ​PAWEŁ
SIPEK ​TOMASZ
URBAŃSKI ​MATEUSZ