Proponowany porządek 8. posiedzenia

SESJE


Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wystąpienie zaproszonych gości.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady nt. stanu przygotowań imprezy pn. II Jarmark na Osiedlu Witosa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. ponownego wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o ustawienie luster drogowych U-18a na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8.
 10. Dyskusja ws. ustanowienia nagród: Honorowy Obywatel Dzielnicy i Zasłużony dla Dzielnicy oraz podjęcie stosownych uchwał.
 11. Dyskusja ws. organizacji V Spotkania Liderów Osiedla Witosa.
 12. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 13. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady – Terminarz posiedzeń Rady Jednostko Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w roku 2019.
 15. Komunikaty i zaproszenia.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.