Proponowany porządek 25. posiedzenia w dn. 22 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Komunikaty SESJE

informujemy, że 25. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa odbędzie się w dn. 22 czerwca br. (poniedziałek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informuję, że udział w posiedzeniu Radnych Rady Miasta oraz Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.


Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia wniosków Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do Budżetu Miasta Katowice na rok 2021.
 9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 10. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 11. Komunikaty i zaproszenia.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.