Proponowany porządek 20.posiedzenia

Komunikaty SESJE

W dniu 9 stycznia 2020 r. (czwartek) odbędzie się 20. Posiedzenie.


Początek posiedzenia: godz. 19:00

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Wystąpienie okolicznościowe Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady – Harmonogram posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w 2020 roku.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o połączenie ulic Szwana i Rataja nowym łącznikiem drogowym i traktem pieszym.
 11. Dyskusja ws. organizacji przez Radę VII Spotkania Liderów Osiedla Witosa.
 12. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 13. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 14. Komunikaty i zaproszenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.