Proponowany porządek 16. posiedzenia

SESJE

W dniu 17 września 2019 r. (wtorek) odbedzie się 16. posiedzenie

Początek godz. 19:00 w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8

Proponowany porządek :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia mandatu Radnej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o zabezpieczenie terenów mieszkalnych przed ruchem samochodów ciężarowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o oświetlenie psiego wybiegu przy ul. Kochłowickiej.
 11. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 12. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 13. Komunikaty i zaproszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.