Proponowany porządek 13. posiedzenia – 14 Maja 2019

SESJE Tablica

Proponowany porządek 13. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 14 maja 2019 r. (wtorek)
Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych
  pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób
  starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania na wniosek Wydziału
  Transportu UM Katowice propozycji montażu progu zwalniającego na ul.
  Rataja.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zorganizowania przez Zarząd Jednostki
  spotkania Mieszkańców dzielnicy z Radnymi Rady Miasta z okręgu
  wyborczego obejmującego teren Jednostki Pomocniczej nr 8.
 10. Dyskusja nt. ustalenia priorytetów w obszarze propozycji Rady do Budżetu
  Miasta Katowice na rok 2020.
 11. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy
  posiedzeniami Rady.
 12. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 13. Komunikaty i zaproszenia.
 14. Wolne wnioski
 15. Zamknięcie posiedzenia.