Projekty do BO – głosowanie 7-20 Września 2020

Komunikaty

NUMERNAZWAGDZIE  Koszt całościowy zadania
M/67/VIIPrzywróćmy światu Staw Kozubekna pokopalnianym terenie Stawu Kozubek na granicy Osiedla Witosa1 540 000


Projekty LOKALNE :
L8/01/VIIŁawki z własnym zadaszeniem na placu św. HerbertaPlac św. Herberta na osiedlu Witosa w Katowicach. Centralnym punkt (“rynek”) os. Witosa pomiędzy ul. Barlickiego, ul. Witosa, ul. Kwiatkowskiego, a od zachodu Parafią Podwyższenia Krzyża Św. i św. Herberta. (Szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 4,5 tys. zł.)83 556 zł
L8/02/VIIZielony ekran akustyczny – cisza dla Witosa od A4Styk ul. Kolońskiej z ul. Kochłowicką – element drogi zbiorczej autostrada A4 264 364 zł
L8/03/VIINowości książkowe, audiobookie, spotkania autorskie, podróżnicze i zakup roślin ozdobnych przed bibliotekęMiejska Biblioteka Publiczna w Katowicach Filia nr 12,11 000 zł
L8/04/VIIAsfaltowy chodnik między ul. Witosa a ul. Chodnikowąul. Witosa a ul. Chodnikowa

(szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 13,5 tys. zł.)
140 000 zł
L8/06/VII Wymiana nawierzchni na asfaltową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Obroki od ul. Witosa do ul. Wiśniowej wzdłuż ul. Obroki od ul. Witosa do ul. Wiśniowej

(szacunkowy roczny koszt utrzymania to ok. 10 tys. zł.)
306 240 zł
L8/07/VIIKolorowe i bezpieczne ogrodzenie wokół ogrodu Miejskiego Przedszkola nr 85 w Katowicach wraz z bramą wjazdową, furtką i ławeczkami na ogrodzieul. Kwiatkowskiego 20 Katowice

(Szacunkowy roczny koszt utrzymania określono na ok. 500 zł.)
138 000 zł
L8/08/VII#LOOK4: Lotny Osiedlowy Ośrodek Kultury – Dom Kultury na Witosa (2021)Plac św. Herberta, Szkoła Podstawowa nr 33 im. Stanisława Ligonia, Miejskie Przedszkole nr 13, Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 85, Miejskie Przedszkole nr 94 im. Małego Księcia73 250 zł
Po ustaleniach z Wnioskodawcą i w związku z sytuacją epidemiologiczną skutkującą koniecznością przeniesienia części wydarzeń “#LOOK3” (VI edycja BO) na I półrocze 2021, zdecydowano ograniczyć kosztorys i zakres projektu “#LOOK4”.
L8/09/VIIKodowanie na dywanie – wyposażenie sal zajęć grup integracyjnych w monitor interaktywny, dywany i pomoce dydaktyczne do nauki kodowania i programowania.Miejskie Przedszkole nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Mościckiego 2 32 000 zł
L8/10/VIIDzielnicowy Rower na Osiedlu WitosaRejon przystanku Osiedle Witosa Droga Kochłowicka; Rejon skrzyżowania ulicy Obroki i Witosa; Rejon Pętli przy ul. Kwiatkowskiego. 200 000 zł
L8/11/VIIPoprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia dostępnej dla mieszkańców Osiedla Witosaul. Wincentego Witosa 23 231 000 zł