Prezentacja urządzenia rozdrabniającego.

Komunikaty

Dziś o godzinie 16:00 w firmie Haller S.A. przy ulicy Obroki odbyła się prezentacja urządzenia rozdrabniającego (młynka) do mielenia plastików.

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania pokazu w innym terminie, postanowiliśmy udać się na spotkanie z zachowaniem środków ostrożności.

Na spotkaniu obecni byli:

Prezes oraz przedstawiciele firmy.
Ze strony mieszkańców:

  • Przewodniczący Rady Jednostki, oraz Radny Rady Miasta – Krzysztof Kraus
  • Radny Rady Miasta – Patryk Białas
  • Przewodniczący Zarządu Rady Jednostki – Michał Bonk
  • Sekretarz Zarządu – Robert Czerner

Podczas przeprowadzonego pokazu nie zaobserwowaliśmy zagrożeń których obawiali się mieszkańcy.
Zmierzony hałas (skalibrowana aplikacja mobilna) podczas pracy maszyny na zewnątrz zmierzony był na poziomie30-45 dB. (szept,szelest).

Z zapewnień firmy usłyszeliśmy informację, że maksymalna ilość przywożonych materiałów to maksymalnie JEDNA ciężarówka dziennie (16 TON), a transport odbywać się będzie bezpośrednio z Autostrady z drogi Kollmana .

Uważamy, że w związku z planem przetwarzania odpadów nie powinniśmy się obawiać zagrożeń, gdyż Firma Haller S.A. posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie zagospodarowania (odzysku) odpadów.

Firma działa na rynku od 1990r. W trakcie realizowanych przedsięwzięć wdraża najnowsze osiągnięcia naukowe, w tym również z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

Zachecamy Państwa do zapoznania się z działalnością firmy i do obejrzenia kilku zdjęć ze spotkania.

Zdjęcia przedstawiają kolejno:

  • Rozdrobniony Plastik
  • Młynek ( w tle Przewodniczący Rady – dla zobrazowania wielkości maszyny)
  • Hala w której ustawiony jest młynek
  • 16:10 – pomiar hałasu przy zamkniętym oknie
  • Otwarte okno hali w której ustawiony jest pracujący młynek
  • 16:10 – pomiar hałasu przy otwartym oknie