Porządek I sesji

Komunikaty SESJE

1. Otwarcie Sesji.

2. Przedstawienie protokołu wyników wyborów do Rady Jednostki Pomocniczej z dnia 13 maja 2018 r. oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze na Radnego.

3. Krótka autoprezentacja radnych Rady Jednostki Pomocniczej.

4. Wybory Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej:

4.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.
4.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Rady.
4.3. Wybory Przewodniczącego Rady.
4.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.
6. Przekazanie prowadzenia Sesji wybranemu Przewodniczącemu Rady Jednostki Pomocniczej.
7. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.

7.1. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej.
7.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7.3. Wybory Wiceprzewodniczącego Rady.
7.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Jednostki Pomocniczej
9. Wybory Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej.

9.1. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej.
9.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
9.3. Wybory Przewodniczącego Zarządu.
9.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Jednostki Pomocniczej
11. Wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej.

11.1. Zgłoszenie kandydatów na Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej (wniosek Przewodniczącego Zarządu).
11.2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
11.3. Wybory Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu.
11.4. Odczytanie protokołu w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Zarządu Jednostki
13. Przekazanie protokołowania obrad sesji Sekretarzowi Zarządu Jednostki Pomocniczej
14. Komunikaty i wolne wnioski.
15. Zamknięcie sesji.