Porządek 4. Posiedzenia

Komunikaty SESJE

Proponowany porządek 4. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dniu 4 września (wtorek)
Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z 3. posiedzenia Rady w dn. 28.08.2018 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnika Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały gratulacyjnej ws. uhonorowania Mieszkańca dzielnicy tytułem Honorowego Obywatela Miasta Katowice.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z apelem o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia działania zakładu, którego działalność może być uciążliwa dla otoczenia.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2019.
 11. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 12. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 13. Komunikaty i zaproszenia.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie posiedzenia.