Porządek 23 posiedzenia

Komunikaty SESJE Tablica

Proponowany porządek 23. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 3 marca 2020 r. (wtorek)

Początek posiedzenia: godz. 19:00

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wyrażenia poparcia Rady dla petycji Mieszkańców Osiedla Witosa ws. utworzenia stacji kolejowej lub przystanku kolejowego na terenie dzielnicy.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem dotyczącym podjęcia przez Urząd Miasta Katowice i stosowne jednostki miejskie kompleksowych prac na rzecz uspokojenia ruchu na ul. Obroki.
 10. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 11. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 12. Komunikaty i zaproszenia.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.