Porządek 22. posiedzenia

Komunikaty

w dn. 19 lutego 2020 r. (środa) odbędzie się 22 posiedzenie.
Początek posiedzenia: godz. 19:30

(posiedzenie zwołane w trybie par. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8)

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Dyskusja nt. wniosków Rady do przedmiotu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja oraz podjęcie stosownych uchwał.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

uchwała / uzasadnienie / zał4 /

Total Page Visits: 321