Porządek 14 posiedzenia

Komunikaty

Serdecznie zapraszamy na 14. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej
nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 4 czerwca br. (wtorek)
w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia
o godz. 19:00.

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia patronatem przez Radę Turnieju Przedszkolaków w Dwa Ognie – Piłka Parzy 2019.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia patronatem przez Radę
  Międzyprzedszkolnej Spartakiady o tytuł „Najsprawniejszego Przedszkola na Osiedlu Witosa” 2019.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice z wnioskiem o zakup medali i pucharów na potrzeby organizacji pod patronatem Rady Turnieju Przedszkolaków w Dwa Ognie – Piłka Parzy 2019 oraz Międzyprzedszkolnej Spartakiady o tytuł „Najsprawniejszego Przedszkola na Osiedlu Witosa” 2019.
 11. .Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia propozycji Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu Budżetu Miasta Katowice na rok 2020.
 12. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 13. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 14. Komunikaty i zaproszenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.