Planowane terminy posiedzeń

Komunikaty

Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w II połowie 2018 roku:
– 21 sierpnia (wtorek), godz. 18:00,
– 4 września (wtorek), godz. 19:00,
– 2 października (wtorek), godz. 19:00,
– 6 listopada (wtorek), godz. 19:00,
– 4 grudnia (wtorek), godz. 19:00.

Posiedzenia zwyczajowo odbywają się w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8 (parter). Posiedzenia są otwarte dla publiczności. Dla publiczności przygotowane jest miejsce na sali posiedzeń nieobjęte rejestracją obrazu.