Porządek 5. Posiedzenia

Komunikaty
 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z 3. posiedzenia Rady w dn. 28.08.2018 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr 4/2018 z 4. posiedzenia Rady w dn. 04.09.2018 r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Pełnomocnika Rady ds. działań na rzecz seniorów i ak tywizacjiosób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu UM Katowice z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie łącznika ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zwiększenia ilości drzew na terenie dzielnicy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. ustawienia kontenerów na odpady wielkogabarytowe.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. utworzenia stref zacienionych w obrębie Placu św. Herberta
 13. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 14. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 15. Komunikaty i zaproszenia.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie posiedzenia.