19 Posiedzenie – 10 Grudnia

W dniu 10 grudnia br. (wtorek) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8, odbędzie się 19 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. Rozpoczęcie o godzinie 19:00. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych […]

Czytaj dalej

Odpowiedź na wnioski do projektu budżetu miasta na 2020r

Otrzymaliśmy informację nawiązującą do wniosków złożonych do projektu budżetu na 2020 rok. Informujemy, co następuje: Utworzenie połączenia dla ruchu pieszego, rowerowego i lokalnego (samochody osobowe) ulic Dulęby i Grabskiego Z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta oraz konieczność kontynuacji prowadzonych obecnie zadań inwestycyjnych, w projekcie budżetu Miasta Katowice na 2020 r. nie ujęto zadania obejmującego […]

Czytaj dalej