Proponowany porządek 8. posiedzenia

Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wystąpienie zaproszonych gości. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w […]

Czytaj dalej

COP 24 KATOWICE – Ważny Komunikat

Ważne zmiany w organizacji ruchu w trakcie szczytu klimatycznego obowiązujące w okresie od 25 listopada do 17 grudnia 2018 Szczyt Klimatyczny, który przyciągnie do Katowic 30 tys. delegatów ze 196 krajów, wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu – w szczególności w Strefie Kultury i jej sąsiedztwie. Ze względu na możliwość dalszych zmian zachęcamy Państwa […]

Czytaj dalej