„Nowoczesny Senior – Aktywny Zawodowo”

Ogłoszenia

 
Szanowni Seniorzy,

w ramach współpracy Miasta Katowice – Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach  
uruchomił  w dniu 15 lutego 2019r.
Punkt Informacyjno-Doradczy  dla mieszkańców Katowic w wieku senioralnym, którzy zamierzają powrócić na rynek pracy i podjąć zatrudnienie.

Punkt Informacyjno  – Doradczy  działa w ramach Projektu „ Nowoczesny Senior – Aktywny Zawodowo”  
w ramach realizacji  polityki senioralnej pn. „Srebrna Gospodarka”.   
W ramach  działalności Punktu  Senior otrzyma wsparcie doradcy zawodowego  w zakresie:

  • sporządzenia  dokumentów aplikacyjnych
  • przygotowania się do  udziału  w rozmowie kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą
  • poszukiwania ofert pracy, z wykorzystaniem stron i portali internetowych oraz totemów
    multimedialnych dostępnych w urzędzie /wyświetlaczy ofert pracy z możliwością  wydruku ofert/
    Punkt działa w siedzibie Powiatowego  Urzędu Pracy w Katowicach przy ul. Pośpiecha 14  w pok. 13 
    na I piętrze / jest winda/ 

Punkt czynny jest w każdy wtorek i czwartek tygodnia w  godzinach   od 11.00 do 13.00.