Interpelacje Radnych

Ponizej udostępniamy Państwu Interpelacje Radnych (na podstawieBIP) dotyczące Osiedla Witosa w katowicach

Sierpień

2019-08-30 – P.Białas – Interpelacja RI-VIII/001101 z dnia 30.08.2019r., w sprawie ogrodu społecznego na osiedlu Witosa w Katowicach.

2019-08-29 – Grupa radnych – Interpelacja RI-VIII/001094 z dnia 29.08.2019r., w sprawie zmiany organizacji komunikacji autobusowej na osiedlu Witosa w Katowicach.

2019-08-29 – Grupa radnych – Interpelacja RI-VIII/001093 z dnia 29.08.2019r., w sprawie zadaszenia placu zabaw na pl. Św. Herberta na osiedlu Witosa w Katowicach.

2019-08-29 – P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/001088 z dnia 29.08.2019r., w sprawie usunięcia wiatrołomów przy przystanku Osiedle Witosa.

2019-08-26- P.Mrowiec – Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/001007 z dnia 25.07.2019r., w sprawie przebudowy skrzyżowania na Osiedlu Witosa.


2019-08-22 – P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000969 z dnia 16.07.2019r., w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych przez ul. Witosa przy Rondzie Aleksandry Śląskiej


2019-08-20 -P.Mrowiec –  Odpowiedź na interpelację RI-VIII/001007 z dnia 25.07.2019r., w sprawie przebudowy skrzyżowania na Osiedlu Witosa.


2019-08-21 – K.Kraus – Interpelacja RI-VIII/001069 z dnia 21.08.2019r., w sprawie koszenia trawy na wybiegu dla psów na Osiedlu Witosa.


2019-08-14 – K.Kraus – Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000587 z dnia 24.05.2019r., w sprawie pilnej naprawy pumptrucku na Osiedlu Witosa.


2019-08-09-K.Kraus – Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000583 z dnia 23.05.2019r., w sprawie stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej


2019-08-07 – p.Białas
– Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000994 z dnia 22.07.2019r., w sprawie zasadzenia 2 drzew imienia Marka i Leszka Turskich na placu Herberta na Osiedlu Witosa w Katowicach.

2019-08-02 – K.Kraus – Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000966 z dnia 15.07.2019r., w sprawie stanu zieleni, nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Szwana


2019-08-02 P.Białas– Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000635 z dnia 10.06.2019r., w sprawie przejęcia przez miasto Katowice działki nr 3/12 na osiedlu Witosa.


2019-08-02 -P. Mrowiec – Odpowiedź na interpelację RI-VIII/001006 z dnia 25.07.2019 r., w sprawie nasadzenia drzew w dzielnicy Załęże, na Osiedlu Witosa i Tysiąclecia.

Lipiec


2019-07-31 -P.Mrowiec– Odpowiedź na interpelację RI-VIII/00984 z dnia 18.07.2019 r., w sprawie postawienia ekranów na Osiedlu Witosa.

2019-07-25 – P.Mrowiec – Interpelacja RI-VIII/001007 z dnia 25.07.2019r., w sprawie przebudowy skrzyżowania na Osiedlu Witosa.


2019-07-25 P.Mrowiec
– Interpelacja RI-VIII/001006 z dnia 25.07.2019r., w sprawie nasadzenia drzew w dzielnicy Załęże, na osiedlu Witosa i Tysiąclecia.

2019-07-24 P.KrausOdpowiedź na interpelację RI-VIII/000685 z dnia 18.06.2019r., w sprawie wykonania łącznika drogowego od nieruchomości przy ul. Obroki 51/53 do głównej osi ulicy Obroki na Osiedlu Witosa.


2019-07-24 – P.KrausOdpowiedź na Interpelację RI-VIII/000637 z dnia 11.06.2019r., w sprawie montażu lustra drogowego przy wylocie ul. Szwana do ul. Sławka na Osiedlu Witosa.


2019-07-24 P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000946 z dnia 08.07.2019r., w sprawie umożliwienia Radzie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa udziału w odbiorze inwestycji budowy ścieżki rowerowej


2019-07-23- P.Kraus – Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000684 z dnia 18.06.2019r., w sprawie pilnego przycięcia roślinności przy wylocie Ronda Aleksandry Śląskiej do ul. Witosa po stronie południowej w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa.


2019-07-22 – P.Białas – Interpelacja RI-VIII/000994 z dnia 22.07.2019r., w sprawie zasadzenia 2 drzew imienia Marka i Leszka Turskich na placu Herberta na Osiedlu Witosa w Katowicach.

2019-07-18 – P.Mrowiec – Interpelacja RI-VIII/000984 z dnia 18.07.2019r. w sprawie postawienia ekranów na Osiedlu Witosa.


2019-07-18 -P.Mrowiec – Interpelacja RI-VIII/000983 z dnia 18.07.2019r., w sprawie rozbudowy placu zabaw na osiedlu Witosa.


2019-07-16 – P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000969 z dnia 16.07.2019r., w sprawie wytyczenia przejścia dla pieszych przez ul. Witosa przy Rondzie Aleksandry Śląskiej


2019-07-15 – K.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000966 z dnia 15.07.2019r., w sprawie stanu zieleni, nawierzchni ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Szwana

Czerwiec

2019-06-28 P. Kraus – Wniosek RI-VIII/000823 z dnia 28.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie modernizacji oświetlenia na Placu św. Herberta.

2019-06-29 – P.Kraus – Wniosek RI-VIII/000825 z dnia 29.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie wydania przez Muzeum Historii Katowic monografii poświęconej Osiedlu Witosa


2019-06-28 -P.Kraus – Wniosek RI-VIII/000822 z dnia 28.06.2019r. do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie kompleksowej modernizacji Placu św. Herberta


2019-06-28 – P.Kraus – Wniosek RI-VIII/000820 z dnia 28.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie pozyskania terenu pod budowę kompleksu sportowego na terenie po byłej hali sportowej KS Kleofas przy ul. Obroki na Osiedlu Witosa.


2019-06-28 -P.Kraus – Wniosek RI-VIII/000774 z dnia 28.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie utworzenia parku miejskiego na Osiedlu Witosa


2019-06-28 – P.Kraus – Wniosek RI-VIII/000771 z dnia 28.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie nowych stacji roweru miejskiego w dzielnicach Osiedle Witosa i Załęże

2019-06-28 – P.Kraus – Wniosek RI-VIII/000770 z dnia 28.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie Wieloletniego działania o charakterze inwestycyjnym utworzenie na terenie Osiedla Witosa miejskiej instytucji kultury

2019-06-27 – Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000635 z dnia 10.06.2019r., w sprawie przejęcia przez miasto Katowice działki nr 3/12 na osiedlu Witosa.


2019-06-27 P.Białas – Wniosek RI-VIII/000731 z dnia 27.06.2019r., do Budżetu Miasta Katowice na rok 2020 w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych w wysokości 500 tyś. zł na rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni wokół stawu Kozubek na potrzeby parku miejskiego na osiedlu Witosa w Katowicach.


2019-06-18 -P.Kraus– Interpelacja RI-VIII/000686 z dnia 18.06.2019r., w sprawie utworzenia dodatkowego przejścia dla pieszych w rejonie przystanku Osiedle Witosa Droga Kochłowicka.


2019-06-18-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000685 z dnia 18.06.2019r., w sprawie wykonania łącznika drogowego od nieruchomości przy ul. Obroki 51/53 do głównej osi ulicy Obroki na Osiedlu Witosa.


2019-06-18 – P.Kraus– Interpelacja RI-VIII/000684 z dnia 18.06.2019r., w sprawie pilnego przycięcia roślinności przy wylocie Ronda Aleksandry Śląskiej do ul. Witosa po stronie południowej w związku z koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa.


2019-06-12 -P.Zawadzki Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000592 z dnia 28.05.2019r., w sprawie pielęgnacji klombów na osiedlu Witosa w Katowicach.


2019-06-12 -P.KrausOdpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000489 z dnia 17.04.2019r., w sprawie wymiany, remontu lub modernizacji oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Witosa.

2019-06-12 P.Kraus  Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000583 z dnia 23.05.2019r., w sprawie stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej


2019-06-11 -P.Kraus Interpelacja RI-VIII/000637 z dnia 11.06.2019r., w sprawie montażu lustra drogowego przy wylocie ul. Szwana do ul. Sławka na Osiedlu Witosa.


2019-06-10 P.Białas – Interpelacja RI-VIII/000635 z dnia 10.06.2019r., w sprawie przejęcia przez miasto Katowice działki nr 3/12 na osiedlu Witosa.Maj

2019-05-30 – p.KrausOdpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000489 z dnia 17.04.2019r., w sprawie wymiany, remontu lub modernizacji oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Witosa.

2019-05-28-P.Zawadzki – Interpelacja RI-VIII/000592 z dnia 28.05.2019r., w sprawie pielęgnacji klombów na osiedlu Witosa w Katowicach.

2019-05-27-P.BiałasOdpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000479 z dnia 15.04.2019r., w sprawie rewitalizacji stawu Kozubek przy ul. Obroki w Katowicach.

2019-05-24 -P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000587 z dnia 24.05.2019r., w sprawie pilnej naprawy pumptrucku na Osiedlu Witosa

2019-05-23-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000583 z dnia 23.05.2019r., w sprawie stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej

2019-05-16 – P.KrausOdpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000446 z dnia 02.04.2019r., w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ulicy Witosa na przecięciu ul. Witosa z głównymi ciągami pieszymi.

2019-05-09-P.BiałasOdpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-VIII/000469 z dnia 10.04.2019r., w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach.

2019-05-09-P.KrausOdpowiedź na interpelację RI-VIII/000488 z dnia 17.04.2019r. w sprawie regularnego sprawdzania porządku w rejonie często zaśmiecanych miejsc na terenie Osiedla Witosa.


2019-05-09-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000540 z dnia 09.05.2019r. w sprawie odpowiedzi na Interpelację RI-VIII/000446 z dnia 02.04.2019r. dotyczącą zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ulicy Witosa na przecięciu ul. Witosa z głównymi ciągami pieszymi.

Kwiecień

2019-04-29Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000479 z dnia 15.04.2019r., w sprawie rewitalizacji stawu kozubek przy ul. Obroki w Katowicach.

2019-04-26-P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000466 z dnia 08.04.2019r., w sprawie stanu łącznika ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego na Osiedlu Witosa.

2019-04-26-P.Zawadzki Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000460 z dnia 08.04.2019r., w sprawie zamiany gruntów na osiedlu Witosa między miastem Katowice a firmą BD Inwestor.


2019-04-25Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000469 z dnia 10.04.2019r., w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach.


2019-04-17-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000490 z dnia 17.04.2019r., w sprawie zwiększenia ilości pojemników półpodziemnych na odpady segregowane na terenie Osiedla Witosa.

2019-04-17-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000489 z dnia 17.04.2019r., w sprawie wymiany, remontu lub modernizacji oświetlenia ulicznego w rejonie ulicy Witosa.

2019-04-17-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000488 w sprawie regularnego sprawdzania porządku w rejonie często zaśmiecanych miejsc na terenie Osiedla Witosa.


2019-04-15 -P.Białas Interpelacja RI-VIII/000479 z dnia 15.04.2019r., w sprawie rewitalizacji stawu kozubek przy ul. Obroki w Katowicach.


2019-04-11-P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000446 z dnia 02.04.2019r., ws. zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ulicy Witosa na przecięciu ul. Witosa z głównymi ciągami pieszymi.

 2019-04-10-P.Białas – Interpelacja RI-VIII/000469 z dnia 10.04.2019r., w sprawie wykonania inwestycji na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych wzdłuż ul. Obroki.

2019-04-10 -P.Białas Interpelacja RI-VIII/000469 z dnia 10.04.2019r., w sprawie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Obroki w Katowicach.

2019-04-09 -P.Kraus- Interpelacja RI-VIII/000466 z dnia 09.04.2019r., w sprawie stanu łącznika ulic Kwiatkowskiego i Grabskiego na Osiedlu Witosa.

2019-04-08 – P.Zawadzki Interpelacja RI-VIII/000460 z dnia 08.04.2019r., w sprawie zamiany gruntów na osiedlu Witosa między miastem Katowice a firmą BD Inwestor.

2019-04-02-P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000446 z dnia 02.04.2019r., ws. Zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ulicy Witosa na przecięciu ul. Witosa z głównymi ciągami pieszymi.

Marzec


2019-03-28 -P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000322 z dnia 08.03.2019r., w sprawie wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych wzdłuż ul. Barlickiego na Osiedlu Witosa.


2019-03-28 -P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000372 z dnia 18.03.2019r. w sprawie zwiększenia ilości iluminacji świąteczno-noworocznej na terenie osiedla Witosa.

2019-03-18 -P.Zawadzki Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000289 z dnia 06.03.2019r., w sprawie pilnego remontu wentylacji auli w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23.


2019-03-18 -P.Kraus Interpelacja RI-VIII/000372 z dnia 18.03.2019r., w sprawie zwiększenia ilości iluminacji świąteczno-noworocznej na terenie osiedla Witosa.


2019-03-14 -P.Zawadzki Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000290 z dnia 06.03.2019r., w sprawie remontu w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23.


2019-03-13 -P.Mrowiec Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000203 z dnia 18.02.2019r., w sprawie włazu studzienki kanalizacyjnej na Osiedlu Witosa.


2019-03-06 -P.Kraus Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000220 z dnia 20.02.2019r., w sprawie urządzenia wybiegu dla psów na Osiedlu Witosa.

2019-03-08 -P.Kraus – Interpelacja RI-VIII/000322 z dnia 08.03.2019r., w sprawie wyznaczenia i oznakowania przejść dla pieszych wzdłuż ul. Barlickiego na Osiedlu Witosa.

2019-03-06 -P.Zawadzki Interpelacja RI-VIII/000290 z dnia 06.03.2019r., w sprawie remontu w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23.

2019-03-06 -P.Zawadzki – Interpelacja RI-VIII/000289 z dnia 06.03.2019r., w sprawie pilnego remontu wentylacji auli w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Katowicach przy ul. Witosa 23.

2019-02-28 – Odpowiedź na interpelację RI-VIII/000221 z dnia 20.02.2019r., w sprawie nasadzenia drzew za drzewa wycięte wzdłuż ul. Witosa.