MDK Witosa & Park – konsultacje.

Komunikaty Tablica

Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania MDK Witosa – budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku”

Na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice do dnia  do 14 sierpnia mieszkańcy mogą zgłaszać w tej sprawie swoje pomysły i uwagi za pośrednictwem platformy.

Link do wątku tutaj.


Cel przedsięwzięcia:
Budowa Miejskiego Domu Kultury Witosa dla zapewnienie i zorganizowanie miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Witosa, który będzie realizował działania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania. Zagospodarowanie terenów przyległych w formie parku oraz zapewnienie miejsc postojowych dla potrzeb funkcjonowania obiektu.

Lokalizacja:
Obszar przyszłego zainwestowania zlokalizowany jest w dzielnicy Osiedle Witosa w rejonie ul. Kwiatkowskiego i ul. Grabskiego.
Lokalizację planowanej inwestycji przedstawia załączony plan sytuacyjny.

Planowany zakres inwestycji obejmuje:

1. obiekt Miejskiego Domu Kultury z salą wielofunkcyjną na potrzeby organizowania imprez i wydarzeń kulturalnych ze sceną i wysuwaną widownią, z uwzględnieniem m.in.: sali baletowej, sali taneczno – ruchowej, pracowni plastycznej, pracowni ceramicznej z piecem do wypalania ceramiki oraz innych niezbędnych sal i pomieszczeń dla realizacji zadań i prowadzonych działań domu kultury w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Obiekt będzie wkomponowany i powiązany z terenem przewidzianym na park.

2. wykonanie parku z uwzględnieniem m.in.: zieleni urządzonej, miejsca spotkań mieszkańców, ogrodów społecznych, ciągów komunikacji pieszej, ścieżek pieszo-rowerowych, ścieżek edukacyjnych o charakterze przyrodniczo – historycznym, form małej architektury, oświetlenia terenu, monitoringu parku oraz zapewnienia możliwości zbierania deszczówki z przeznaczeniem na podlewanie w tym: wykorzystanie ekologicznych form nawadniania m.in. suche rzeki, suche oczka wodne.


Informacja Miasta

Plan Sytuacyjny