Łącznik Szwana – Rataja

Komunikaty

DB Inwestor poinformował o powstaniu nowej Koncepcji drogowej – przeprowadzenia układu drogowego na Osiedlu Witosa
w rejonie TBS, budynku NFZ i nowo budowanego Osiedla Premier Park.

Koncepcja drogowa uwzględnia przedłużenie istniejącego już fragmentu ulicy Szwana (jej ślepego końca) wzdłuż budynków TBS, i NFZ oraz pomiędzy powstającymi budynkami Premier Parku, i połączenia z ulicą Rataja – wg załączonej mapy.

Nowy układ drogowy pozwoli na zmniejszenie ruchu samochodowego w rejonie ulicy Witosa z czynnej obecnie strony ulicy Szwana oraz ulicy Sławka.