Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych

Komunikaty

​27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty nowych statutów dla wszystkich 22 jednostek pomocniczych. Zmiany w zapisach dotyczą m.in. kadencyjności Rad, podziału kompetencji między Radą a Zarządem, a także mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice, jak i samego nazewnictwa jednostek pomocniczych.

11 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Katowice zarządzeniem nr 1667/2021 uruchomił konsultacje ws. projektów statutów dzielnic miasta Katowice. Treść zarządzenia dostępna jest TUTAJ.

Od 25 czerwca do 4 lipca br. każdy katowiczanin może wnieść uwagi do projektu statutu jednostki (nazywanej odtąd dzielnicą), na terenie której mieszka. Opinie można wyrazić poprzez, przygotowany dla każdej z dzielnic, formularz konsultacyjny. Formularze są dostępne w zakładce dedykowanej każdej z dzielnic oraz w Wydziale Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta.

Wypełnione formularze należy przesłać pod adres e-mailowy konsultacje@katowice.eu lub dostarczyć do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13.

Projekty statutów, jako projekty aktów prawa miejscowego, zostaną również skonsultowane z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego i organizacjami pozarządowymi. Ostatecznie, po analizie zebranych w trakcie konsultacji uwag, statuty trafią ponownie pod obrady Rady Miasta Katowice.

Prosimy wybrać z listy poniżej swoją dzielnicę zamieszkania. Na dedykowanej stronie znajdą Państwo projekt Statutu swojej dzielnicy oraz dedykowany formularz konsultacyjny.

Zapraszamy do podzielenia się swoimi uwagami za pomocą dedykowanego formularza konsultacyjnego.

Formularz do 4 lipca należy dostarczyć na jeden z poniżej podanych sposobów:

  • przesłać pod adres e-mailowy: konsultacje@katowice.eu lub
  • dostarczyć w godzinach pracy urzędu do Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice, Rynek 13 (formularze prosimy wrzucać do urny na parterze budynku)

https://www.katowice.eu/Konsultacje/Strony/Statut-Dzielnicy-nr-8.aspx