Komunikat – wakacyjne dyżury w przedszkolach.

Komunikaty Ogłoszenia Tablica

W związku z planowaną termomodernizacją w roku 2020
w przedszkolach nr 85 i nr 94 ,
uprzejmie informujemy o pracy przedszkoli w okresie wakacyjnym na osiedlu Witosa:

MP 13 – PRACUJE OD 1.07.2020 DO 31.07.2020
MP 50 – PRACUJE OD 1.07.2020 DO 31.07.2020
MP 85 – CZĘŚCIOWA TERMOMODERNIZACJA – PRZEDSZKOLE CZYNNE OD 17.08.2020 DO 31.08.2020
MP 94 – TERMOMODERNIZACJA – PRZEDSZKOLE W OKRESIE WAKACJI 2020 BĘDZIE NIECZYNNE.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że w terminie od 1.02.2020 do 14.02.2020 przedszkola pracujące na naszym osiedlu prowadzić będą rekrutację śródroczną. w tym terminie wydawane będą wnioski o przyjęcie dziecka na okres wakacji do przedszkoli pracujących.

Wnioski można będzie pobrać w każdym przedszkolu i do 14.02.2020 oddać je w placówce, do której dziecko będzie się rekrutowało
na okres wakacji.
W dniu 20.02.2020 zbierze się komisja rekrutacyjna w celu wyłonienia zakwalifikowanych kandydatów.

23.02.2020 do publicznej wiadomości zostaną podane listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli
– mp13, mp50 na okres lipiec 2020
– mp85 na okres od 17.08 2020 do 31.08.2020.

Dzieci które nie zostaną zakwalifikowane na okres wakacji będą mogły wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli na terenie całego miasta Katowice.

ZGODNIE Z INFORMACJĄ PODANĄ PRZEZ WYDZIAŁ EDUKACJI I SPORTU MIASTA KATOWICE – DZIECI NA OKRES WAKACJI MOGĄ PAŃSTWO ZGŁASZAĆ DO KAŻDEGO PRZEDSZKOLA NA TERENIE MIASTA KATOWICE.

Prosimy o przemyślane zapisy. Ewentualną rezygnację z miejsca prosimy zgłosić w trybie pilnym do dyrektora pracującego przedszkola.

W związku z trudną sytuacją na naszym osiedlu w roku 2020 wynikającą
z planowanych kapitalnych remontów placówek, rekrutację na wakacje zakończymy w lutym , dając państwu tym samym możliwość znalezienia miejsca dla dziecka na okres wakacji w innych przedszkolach.

Podjęte działania dyrektorów przedszkoli są konsultowane
z wydziałem edukacji i sportu urzędu miasta Katowice.