iNFORMACJE Styczniowe.

Komunikaty

Na 20 posiedzeniu mieszkańcy ulicy Obroki pojawili się na spotkaniu.
uchwałą nr 130/2020 poparliśmy postulaty mieszkańców Osiedla zawartych w petycji do Prezydenta Miasta a dotyczących linii rozdrabniania tworzyw sztucznych HALLER SA

Rozmawialiśmy również o połączeniu ulic Szwana i Rataja łącznikiem drogowym i traktem pieszo-rowerowym,

Oraz o o opracowaniu Strategii rozwoju Jednostki Pomocniczej nr 8 na lata 2021-2030…

Uaktualnione zostały informacje na temat dyżurów i spotkań w 2020 roku.