Informacje COVID-19

Komunikaty

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Katowic,

 wszelkie informacje związane z koronawirusem, zarówno komunikaty o bieżącej sytuacji w mieście, jak również poszczególne komunikaty jednostek i instytucji, które związane są pośrednio z tematem, publikowane są na:

stronie Miasta Katowice
www.katowice.eu

Na stronie miedzy innymi:

Aktualny komunikat Prezydenta Miasta Katowice o bieżącej sytuacji Katowic w kontekście koronawirusa [stan na 13.03.2020 roku, godz. 10.00]: 

Komunikat Prezydenta Miasta Katowice – 13.03.2020.pdf

Aktualny komunikat dotyczący funkcjonowanie Urzędu Miasta Katowice

Urząd Miasta Katowice.pdf

Zgodnie z informacją od Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, informujemy, że w związku z zagrożeniem koronawirusem została podjęta decyzja o zawieszeniu kwalifikacji wojskowej na terenie całego kraju od dnia 16 marca br.

W związku z powyższym kwalifikacja wojskowa w 2020 r. na terenie miasta Katowice zostaje zawieszona od dnia 16 marca br. Wszystkie wystosowane przez Prezydenta Miasta Katowice imienne wezwania, w których zobowiązano do osobistego stawiennictwa w dniach od 16 do 26 marca br. oraz w dniach od 21 do 23 kwietnia br. – tracą ważność.