Proponowany porządek 7. posiedzenia

w dn. 13 listopada 2018 r. (wtorek)Początek posiedzenia: godz. 19:30 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania wniosku pn. Uzupełnienie Systemu Informacji Osiedlowej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa składanego w ramach naboru wniosków o Inicjatywę Lokalną na rok 2019. […]

Czytaj dalej

Zaproszenie na 6. posiedzenie Rady Osiedla Witosa (6 listopada br.)

Szanowni Państwo Mieszkańcy Osiedla Witosa, zapraszam na 6. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 6 listopada br. (wtorek) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie […]

Czytaj dalej

Porządek 4. Posiedzenia

Proponowany porządek 4. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dniu 4 września (wtorek)Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z 3. posiedzenia Rady w dn. 28.08.2018 r. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego […]

Czytaj dalej