Porządek 4. Posiedzenia

Proponowany porządek 4. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dniu 4 września (wtorek)Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr 3/2018 z 3. posiedzenia Rady w dn. 28.08.2018 r. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego […]

Czytaj dalej

Porządek 3. Posiedzenia

Proponowany porządek 3. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 28 sierpnia (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 18:00 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu nr 2/2018 z 2. posiedzenia Rady w dn. 21.06.2018 r. 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. […]

Czytaj dalej

Porządek 2.Posiedzenia

Proponowany porządek 2. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 21 czerwca (czwartek) Początek posiedzenia: godz. 18:00 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. 3. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Przyjęcie protokołu nr […]

Czytaj dalej