11. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

Szanowni Mieszkańcy. Serdecznie zapraszamy na 11. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 5 marca br. (wtorek) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Poniżej proponowany  porzadek  posiedzenia:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego […]

Czytaj dalej

Proponowany porządek 10 posiedzenia

w dn. 5 lutego 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia rezygnacji Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8. Wybór Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 8 na wniosek Przewodniczącego Zarządu. Informacja Przewodniczącego Rady nt. […]

Czytaj dalej

Proponowany porządek 9 posiedzenia

Serdecznie zapraszamy na 9. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 9 stycznia br. (środa) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18:00.  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego […]

Czytaj dalej