Proponowany porządek 9 posiedzenia

Serdecznie zapraszamy na 9. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 9 stycznia br. (środa) w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8. Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18:00.  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego […]

Czytaj dalej

Proponowany porządek 8. posiedzenia

Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Wystąpienie zaproszonych gości. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w […]

Czytaj dalej

Proponowany porządek 7. posiedzenia

w dn. 13 listopada 2018 r. (wtorek)Początek posiedzenia: godz. 19:30 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. pozytywnego zaopiniowania wniosku pn. Uzupełnienie Systemu Informacji Osiedlowej na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa składanego w ramach naboru wniosków o Inicjatywę Lokalną na rok 2019. […]

Czytaj dalej