Proponowany porządek 16. posiedzenia

W dniu 17 września 2019 r. (wtorek) odbedzie się 16. posiedzenie Początek godz. 19:00 w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8 Proponowany porządek : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. objęcia mandatu Radnej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle […]

Czytaj dalej

15 Posiedzenie

Proponowany porządek 15. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 9 lipca 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu […]

Czytaj dalej

Proponowany porządek 13. posiedzenia – 14 Maja 2019

Proponowany porządek 13. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 14 maja 2019 r. (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 19:00 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu […]

Czytaj dalej