32. posiedzenie – w dniu 1 marca

Informujemy, że 32. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 1 marca br. (poniedziałek)w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul.Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 18:00. Pomieszczenie zostanie udostępnione od godz. 17:30. Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RPstanem epidemii informuję, że udział […]

Czytaj dalej

31 posiedzenie – 1 lutego godz 19:00

Przeniesione na 8-02-2021 z powodu braku kworum. Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informujemy, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/ Proponowany porządek 31. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle […]

Czytaj dalej

30. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8

Działając na podstawie art. 12 ust. 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa 30. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 30 listopada br. (poniedziałek) o godz. 20:00, z wykorzystaniem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość. Udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu […]

Czytaj dalej