Książka dla seniorów

Na czas pandemii Katowicka srebrna książka dla seniorów” czyli książka z dowodem do domu. “Książkobus” dostarczy książki seniorom i osobom niepełnosprawnymCzas pandemii Chęć wypożyczenia książek można zgłaszać drogą telefoniczną lub poprzez maila – pisząc na adres filii, do której przynależy czytelnik. – Chętne osoby muszą podać swoje imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy. Oczywiście […]

Czytaj dalej

Inicjatywa lokalna – Osiedle Witosa

Inicjatywa lokalna jest narzędziem współpracy z mieszkańcami, umożliwiającym lokalnym społecznościom realizację różnych zadań publicznych wspólnie z urzędem. Na ten 2021 rok z czterech złożonych wniosków zrealizowany bedzie jeden. Szkoda, że pozostałe inicjatywy nie załapały się w kryterium oceny Zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami boksu oraz fitness dla całych rodzin 1 stycznia 2021-31 grudnia 2021 organizacja zajęć […]

Czytaj dalej

Wnioski złożone do projektu budżetu na 2021 rok

Od WICEPREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 2020 -11- 30 Do: Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa Nawiązując do wniosków złożonych do projektu budżetu na 2021 rok uprzejmie informuję, co następuje: Utworzenie połączenia dla ruchu pieszego, rowerowego i lokalnego (samochody osobowe) ulic Dulęby i Grabskiego. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Miasta w projekcie budżetu […]

Czytaj dalej