Spotkanie w terenie z Prezydentem Miasta

Spotkanie w terenie z Prezydentem Miasta drem Marcinem Krupą odbyło się w naszej dzielnicy 1 sierpnia rano. Wraz z Zarządem Jednostki Pomocniczej i Przewodniczącym Rady oraz przedstawicielami SM “Załęska Hałda”, naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta i dyrektorami jednostek miejskich przeszliśmy sporą część dzielnicy. Spotkanie było owocne. Zgłosiliśmy najważniejsze kwestie wymagające interwencji. Okazuje się, że przy wizji […]

Czytaj dalej

Planowane terminy posiedzeń

Planowane terminy posiedzeń Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 w II połowie 2018 roku: – 21 sierpnia (wtorek), godz. 18:00, – 4 września (wtorek), godz. 19:00, – 2 października (wtorek), godz. 19:00, – 6 listopada (wtorek), godz. 19:00, – 4 grudnia (wtorek), godz. 19:00. Posiedzenia zwyczajowo odbywają się w siedzibie Rady przy ul. Kwiatkowskiego 8 (parter). […]

Czytaj dalej

Porządek 2.Posiedzenia

Proponowany porządek 2. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 21 czerwca (czwartek) Początek posiedzenia: godz. 18:00 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Radnego Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. 3. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 4. Przyjęcie porządku posiedzenia. 5. Przyjęcie protokołu nr […]

Czytaj dalej