Porządek 3. Posiedzenia

Proponowany porządek 3. posiedzenia Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dn. 28 sierpnia (wtorek) Początek posiedzenia: godz. 18:00 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. 2. Powołanie protokolanta i sekretarza posiedzenia. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia. 4. Przyjęcie protokołu nr 2/2018 z 2. posiedzenia Rady w dn. 21.06.2018 r. 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. […]

Czytaj dalej

Spotkanie w terenie z Prezydentem Miasta

Spotkanie w terenie z Prezydentem Miasta drem Marcinem Krupą odbyło się w naszej dzielnicy 1 sierpnia rano. Wraz z Zarządem Jednostki Pomocniczej i Przewodniczącym Rady oraz przedstawicielami SM “Załęska Hałda”, naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta i dyrektorami jednostek miejskich przeszliśmy sporą część dzielnicy. Spotkanie było owocne. Zgłosiliśmy najważniejsze kwestie wymagające interwencji. Okazuje się, że przy wizji […]

Czytaj dalej