BO 2021 – VIII edycja Budżetu Obywatelskiego

Komunikaty

Jak co roku na wiosnę w Katowicach uruchamiane są kolejne programy włączające mieszkańców w decydowanie o wydatkowaniu pieniędzy z budżetu miasta. Od 9 marca można zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego.

547 327 zł To pula środków do wykorzystania dla Osiedla Witosa
328 396 zł to max pula pojedynczego projektu.

Wymagana minimalna liczba mieszkańców popierających projekt na etapie jego zgłoszenia
11

Harmonogram VIII Budżetu Obywatelskiego: 

Zgłaszanie projektów zadań do Budżetu Obywatelskiegood 9 marca do 22 kwietnia 2021 r.
Weryfikacja formalnado 11 maja 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji formalnejdo 12 maja 2021 r.
Łączenie zgłoszonych wnioskówdo 1 lipca 2021 r.
Możliwość zgłaszania zastrzeżeń i uwag do zgłoszonych zadań​do 1 lipca 2021 r.
Weryfikacja merytorycznado 2 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wyników weryfikacji merytorycznejdo 16 sierpnia 2021 r.
Wycofanie wnioskudo 30 sierpnia 2021 r.
Ogłoszenie wykazu Stacjonarnych Punktów Głosowania​do 30 sierpnia 2021 r.
Głosowanieod 6 do 19 września 2021 r.
Podanie wyników głosowania – oficjalne zamknięcie procesu wyboru zadań do realizacjido 29 września 2021 r.

Projekt do Budżetu Obywatelskiego można zgłosić za pomocą jednej z dostępnych form:

  • przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Katowice;
  • drogą mailową na adres: wnioskiBO@katowice.eu – gdzie załącznikami do e-maila powinny być: wniosek oraz skany obligatoryjnych załączników;
  • za pomocą elektronicznego generatora wniosków dostępnego od 9 marca 2021 r. na bo.katowice.eu
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Komunikacji Społecznej, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice (uwaga! wysłany wniosek powinien dotrzeć do Wydziału Komunikacji Społecznej do dnia 22 kwietnia br.)
  • osobiście dostarczyć go do Punktu Konsultacyjnego po wcześniejszym umówieniu drogą telefoniczną.

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną wniosek wraz z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy pojedynczy wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (jeżeli chcesz zgłosić kilka wniosków drogą e-mailową, to każdy z nich wraz z kompletem załączników musi być wysłany osobną wiadomością).

Dokumenty do pobrania

http://bo.katowice.eu/Aktualnosci/Strony/Startujemy-z-VIII-edycj%C4%85-Bud%C5%BCetu-Obywatelskiego.aspx