MDK Witosa & PARK – zbliża się wielkimi krokami

Komunikaty

Dzięki staraniom Rady Jednostki Pomocniczej nr 8, Prezydentowi Miasta Katowice, Radnemu K. Kraus , wielkimi krokami zbliża się budowa MDK Witosa i zagospodarowania terenów w formie PARKU

Z radością informujemy, że PRZETARG NIEOGRANICZONY na Wykonanie usług projektowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: „MDK Witosa – budowa domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych w formie parku”

zgodnie z Ogłoszeniem o wyborze najkorzystniejszej oferty wykonawcę, którego wybrano do realizacji projektu to :
Blank Architekci Sp. z o.o – ul. Bankowa 1 /4, 41-800 Zabrze

W postępowaniu przetargowym złożono 22 oferty. Wybrany Wykonawca nie podlega wykluczeniu a jego oferta spełnia wymagania SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) – ofertę uznano za najkorzystniejszą. 

Szczegóły na bip.katowice.eu