Bezpieczeństwo pieszych – rozmowy z mieszkańcami

Komunikaty

We wtorek zgodnie podjęliśmy uchwałę , zbieżną ze stanowiskiem Mieszkańców, tzw. wysokich numerów przy ul. Obroki co do bezpieczeństwa pieszych.

Szczegóły:

  1. Zlikwidować należy istniejące przejście dla pieszych przy ul. Obroki 90.
  2. Nowe przejście należy zlokalizować w sąsiedztwie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtma Witolda Pileckiego.
  3. Nowe przejście powinno być przejściem z sygnalizacją świetlną wymuszającą tym samym zatrzymanie się pojazdów poruszających się w rejonie przejścia z prędkością powyżej dopuszczalnej
    (analogicznie do przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzdłuż ul. Witosa) lub wyniesionym przejściem dla pieszych, które automatycznie wymusi ograniczenie prędkości.
  4. Mieszkańcy chcą, aby dla nowego przejścia zamontowano dodatkowo oświetlenie, znaki dot. przejścia dla pieszych umieszczone zostały na tablicach odblaskowych, domalowane zostało oznakowanie poziome „Uwaga, Szkoła!” oraz dot. ograniczenia prędkości do 30 kmh, ustawione zostało oznakowanie pionowe informujące o miejscu przechodzenia przez jezdnię młodzieży szkolnej, ustawione zostały barierki ochronne wzdłuż chodnika na wysokości ul. Obroki 90 zachodzące łukiem, jednym przęsłem za naroże budynku od strony ogródków działkowych.

    Mamy nadzieję, że zmiany uda się wprowadzić jak najszybciej.