Konsultacje projektów statutów jednostek pomocniczych

​27 maja 2021 r. Rada Miasta Katowice przyjęła projekty nowych statutów dla wszystkich 22 jednostek pomocniczych. Zmiany w zapisach dotyczą m.in. kadencyjności Rad, podziału kompetencji między Radą a Zarządem, a także mienia przekazywanego przez Prezydenta Miasta Katowice, jak i samego nazewnictwa jednostek pomocniczych. 11 czerwca 2021 r. Prezydent Miasta Katowice zarządzeniem nr 1667/2021 uruchomił konsultacje ws. projektów statutów […]

Czytaj dalej

36 Posiedzenie -29 czerwca wtorek

36 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa odbędzie się w dn. 29 czerwca br. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00 Proponowany porządek posiedzenia : Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności. Powołanie sekretarza posiedzenia. Przyjęcie porządku posiedzenia. Przyjęcie protokołu nr […]

Czytaj dalej