37 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8

Komunikaty

37 posiedzenie odbędzie się w dn. 7 września br. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii rekomenduję udział w posiedzeniu Mieszkańców dzielnicy za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 9/2021 z 36. posiedzenia Rady w dn. 29.06.2021 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. powołania doraźnego zespołu Rady ds. powstania przystanku kolejowego na terenie Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Przewodniczącego Rady Miasta Katowice z wnioskiem o publikowanie przez Biuro Rady Miasta Katowice uchwał Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa w dedykowanej Jednostce podstronie w ramach serwisu BIP Miasta Katowice.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o montaż fotoradaru.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia na wniosek Mieszkańców ul. Obroki o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki.
 12. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 13. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 14. Komunikaty i zaproszenia.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.