36 Posiedzenie -29 czerwca wtorek

Ogłoszenia SESJE Tablica

36 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa odbędzie się w dn. 29 czerwca br. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 8/2021 z 35. posiedzenia Rady w dn. 15.06.2021 r.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania na wniosek Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów złożonego do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 wniosku nr L8/04/VIII pn. Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade.
 10. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 11. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 12. Komunikaty i zaproszenia.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia.