35 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa

SESJE

Odbędzie się w dn. 15 czerwca 2021. (wtorek)
w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro). Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.

Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP
stanem epidemii informujemy, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem:
https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

Proponowany porządek 35. posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 6/2021 z 33. posiedzenia Rady w dn. 20.04.2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr 7/2021 z 34. posiedzenia Rady w dn. 04.05.2021 r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady nt. posiedzenia Komisji Rozwoju Rady Miasta Katowice w dn. 18 maja 2021 r. ws. planów inwestycyjnych SRK SA w Mieście Katowice ze szczególnym uwzględnieniem obszaru w rejonie ul. Obroki.
 10. Informacja Przewodniczącego Rady nt. planowanych w roku 2021 imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie Jednostki Pomocniczej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia programu działania organu
  Jednostki – Harmonogram posiedzeń Rady w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2021 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zobligowania wspólnie Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Zarządu do wystąpienia do Mieszkańców Jednostki z apelem o wzięcie udziału w głosowaniu nad Budżetem Obywatelskim na rok 2022.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zmianę organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Sławka i Kossutha.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Prezydenta Miasta
  Katowice z wnioskiem o przebudowę kanalizacji w rejonie ul. Obroki.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia stanowiska Rady ws. podjęcia przez Radę Miasta Katowice Uchwały z dn. 27 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia projektu Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia propozycji Rady do Budżetu Miasta Katowice na rok 2022.
 17. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 18. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 19. Komunikaty i zaproszenia.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zamknięcie posiedzenia.