28 posiedzenie – 6 Października

Komunikaty SESJE

Informujemy, że 28 posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, odbędzie się w dn. 6 października br. (wtorek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro).

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00.


Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informuję, że udział w posiedzeniu Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu

Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.

Proponowany porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Przyjęcie protokołu nr 8/2020 z 27. posiedzenia Rady w dn. 31.08.2020 r.
 5. Przyjęcie protokołu nr 7/2020 z 26. posiedzenia Rady w dn. 23.07.2020 r.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 7. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
 8. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady – Głosowanie nad Budżetem Obywatelskim 2021 w dzielnicy.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia na wniosek Mieszkańca do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Sławka.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. wystąpienia do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z wnioskiem o przeprowadzenie wizji lokalnej z udziałem Rady, MZUiM, Wydziału Transportu UM Katowice, Straży Miejskiej i Policji w rejonie ul. Barlickiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przekazania do Zarządu Transportu Metropolitalnego GZM uwag Mieszkańców dot. wprowadzonych zmian w kursowaniu linii nr 900.
 13. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
 14. Sprawy organizacyjne i porządkowe.
 15. Komunikaty i zaproszenia.
 16. Zamknięcie posiedzenia.