26 Posiedzenie (w trybie art. 12 ust, 4 Statutu)

Komunikaty SESJE

w trybie art. 12 ust, 4 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa 

26. posiedzenie Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa, które odbędzie się w dn. 23 lipca br. (czwartek) w budynku Klubu „Plus” Spółdzielni Mieszkaniowej „Załęska Hałda” przy ul. Witosa 17 (pierwsze piętro).

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 19:00. Pomieszczenie zostanie udostępnione od godz. 18:30. 

Sala posiedzeń zostanie przygotowana tak, by umożliwić bezpieczny udział w posiedzeniu z zachowaniem odpowiedniego dystansu od innych osób. 
Państwa Radnych Rady Jednostki Pomocniczej proszę o przybycie w maseczkach zasłaniających usta i nos. Po wejściu na salę posiedzeń Państwo Radni zdezynfekują ręce oraz zajmą miejsce każda lub każdy przy osobnym miejscu.


Z uwagi na okoliczności związane z wprowadzonym na terytorium RP stanem epidemii informuję, że udział w posiedzeniu Radnych Rady Miasta oraz Mieszkańców możliwy będzie jedynie za pośrednictwem transmisji online na profilu Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 na portalu facebook pod adresem: https://www.facebook.com/RadaOsiedlaWitosa/.


Porządek Posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Powołanie sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Informacja Przewodniczącego Rady nt. działań podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
5. Informacja Przewodniczącego Zarządu nt. działań Zarządu podejmowanych pomiędzy posiedzeniami Rady.
6. Informacja Pełnomocnik Rady ds. działań na rzecz seniorów i aktywizacji osób starszych o pracach w okresie pomiędzy posiedzeniami Rady.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. zaopiniowania na prośnę Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wniosku p. P____ L____ złożonego w ramach naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego na rok 2021.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały ws. przyjęcia stanowiska Rady oprotestowującego nowy rozkład jazdy linii autobusowej nr 115.
9. Rozpatrzenie spraw wniesionych przez Mieszkańców Jednostki pomiędzy posiedzeniami Rady.
10.Sprawy organizacyjne i porządkowe.
11.Komunikaty i zaproszenia.
12.Zamknięcie posiedzenia.