Wyniki weryfikacji merytorycznej projektów VIII Budżetu Obywatelskiego

Komunikaty

Dziś została ogłoszona przez Urząd Miasta Katowice lista projektów, które zostaną przeznaczone pod głosowanie mieszkańców. Tegoroczne głosowanie odbędzie się w terminie od 6 do 19 września. Wyniki głosowania zostaną podane do 29 września 2021 roku.

Niestety nie wszystkie projekty przeszły pozytywnie ostateczną weryfikację. Poniżej przedstawiamy projekty dedykowane naszej dzielnicy, które zostały zgłoszone nie tylko z puli lokalnej, ale i ogólnomiejskiej.

Projekt Ogólnomiejski :

M/09/VIII Przywróćmy światu Staw Kozubek! Dla Osiedla Witosa, Załęża i całych Katowic

Projekty z puli lokalnej:


L8/01/VIII Dom Kultury na Os. Witosa. LOOK V 2022

Realizacja poszczególnych elementów będzie odbywać się: Plac św. Herberta, Skwer Rotmistrza Pileckiego, Szkoła Podstawowa nr 33, Miejskie Przedszkole nr 13, 50, 85, 94, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12
Wartość 199 990 zł


L8/02/VIII Zakup nowości książkowych i audiobooków dla biblioteki Filia nr 12 Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 12, ul. Witosa 18B
Wartość 11 000 zł

L8/03/VIII “Kodowanie na dywanie” w MP 50 z Oddziałami Integracyjnymi, MP 85, MP 94 i MP 13
Wartość 160 000 zł

L8/04/VIII Droga rowerowa równoległa do ul. Kochłowickiej od ul. Barlickiego do ul. Witosa #BEZkolaniejade

Tereny zielone pomiędzy ul. Barlickiego 14 a ul. Witosa 36
Wartość 302 720 zł

negatywnie ocenione:

L8/05/VIII Parkun Rekreacyjno-Sportowy
– zbieg ul. Barlickiego i Witosa tuż obok boiska 212 000 zł

stan własnościowy terenu, na którym miałoby zostać zrealizowane w/w zadanie jest niezgodny z Regulaminem BO (§ 1 ust. 5). Dodatkowo, realizacja zadania wiązałaby się z wycinką drzew o dużym zakresie.

L8/06/VIII Doposażenie placu zabaw na skwerze Danuty Siedzikówny „Inki” – linarium i park trampolin

stan własnościowy terenu, na którym miałoby zostać zrealizowane w/w zadanie jest niezgodny z Regulaminem BO (§ 1 ust. 5).